تبلیغات
حقیقت ریاضی - ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (قسمت دوم)

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (قسمت دوم)

دوشنبه 7 بهمن 1387   11:53 ق.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام

نام خانوادگی 

نمره تشریحی از 10 

 سارا

فضلی 

1.57 

 محمدمهدی

فلاحی 

1.15 

 مهدی

قدرتی زاده 

0.8 

 شیدا

قربانعلی زاده 

0.48 

 داوود

قربانی 

6.33 

 معصومه

قوی 

3.26 

 فاطمه

کاراندیش 

3.04 

 محسن

کاظمی 

 زهره

کاظمی دهقی 

1.52

 نگار

کافیشان 

2.1 

 فاطمه

کامرانی 

8.01 

 محمدرضا

کتابچی 

0.71 

 ولی الله

کرکی 

3.54 

 حسن

کریمی 

1.73 

 فهیمه السادات

کلانتریان 

0.89 

 مهدی

کمال خانی 

5.98 

 سعید

کوچکی 

0.39 

 بنفشه

گرگی 

1.44 

 شکوفه

گلستانه عراقی 

5.11 

 الهه

گنجعلی 

0.15 

 عباس

گونه فراهانی 

2.94 

 مونا

مثنوی 

2.56 

 نادر

مجیر 

3.09 

 زهرا

محمدعلی 

0.83 

 زهرا

محمدیان 

0.83 

 زهره

محمودی پناه 

6.58 

 مسعود

محمودیان 

1.56 

 محمد

مختارنژاد 

0.24 

 سارا

مداح 

0.31 

 رقیه

مراد کرم شاهلو 

6.08 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی