تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمره امتحان تشریحی - مهندسی کامپیوتر - واحد مرکز تهران (ف - ی )

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمره امتحان تشریحی - مهندسی کامپیوتر - واحد مرکز تهران (ف - ی )

یکشنبه 27 دی 1388   11:46 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام و نام خانوادگی

س 1 

س 2 

س 3 

س 4 

س 1.5

س 2.5 

نمره تشریحی 

نیرالسادات فخار

0

0

0.35

0

0

0

0.35

حمید کریمی

1.39

1.4

0.47

0

0

0

3.26

مهدی کریمی

0

0

0.47

0

0

0

0.47

فرشاد محبوب نیا

0.52

0

0

0

0

0

0.52

فرزانه محمدی

0.9

0

1.76

0

0

0

1.85

آزاده مرزوقی

0.09

0

0

0.35

0

0

0.44

پری معظمی گودرزی

0.78

0.03

0.35

0

0

0

1.17

مسعود مؤمنی فر

0.17

0

0

0

0

0

0.17

آرزو یوسفیان

0.7

0

0

0

0

0

0.7

نمره تشریحی از 10 نمره تشکیل شده است که شامل 5 سؤال دو نمره ای است. سؤال 5 شامل دو قسمت ( دو انتگرال ) است که نمرات آنها به صورت جداگانه منظور شده است که دانشجویان بتوانند اشکالات خود را به نحو دقیق تری شناسایی کنند.

از 54 نفر دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر (ف - ی) 27 نفر در امتحان پایان ترم شرکت کرده اند که برگه 9 نفر از آنها که شرح آن در جدول فوق آورده شده توسط اینجانب صحیح شده است.

توضیحات تکمیلی در مورد سؤالات امتحان در پست های بعدی داده خواهد شد و احتمالا این نمرات به دلیل پایین بودن سطح آنها تغییر خواهد کرد.

در ضمن این دانشجویان فقط تا پایان هفته جاری مهلت دارند تا از طریق این وبلاگ یا ایمیل به نمرات خود اعتراض کنند در غیر این صورت بدیهی است اعتراضات را فقط باید در چارچوب قانون جاری در دانشگاه دنبال کنند.


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی