تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمرات کلاسی، میان ترم و 6 نمره - ریاضی عمومی 2 - رشته مهندسی کشاورزی

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمرات کلاسی، میان ترم و 6 نمره - ریاضی عمومی 2 - رشته مهندسی کشاورزی

چهارشنبه 9 دی 1388   04:28 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام و نام خانوادگی

میان ترم 

کلاسی 

6 نمره 

راضیه استاجی آریانی 0.17 
مهسا اصغری 66 72  3.96 
خلیل الطافی 0.33 
فاطمه براتی 65  68  5.49 
طاهره بیات 65  71  4.16 
سهیلا خان احمدی 32  32  1.76 
رویا خلیفه 114  114   
شیرین زرگران 51.5  69.5  3.83 
جمشید شجاعی 30  30  1.65 
مرضیه صفری 66  66  3.63 
ساناز عرب 91 94  5.42 
مریم عسگری 44  53  2.92 
حسین فولادی 18  50 
سکینه محمدی 63 63  3.72 
معصومه محمودی 1.42 
صفا نژاد یرانی 62  62  3.41 
نرگس نیک دین 67  67  3.69 
زینب چراغی 76  82  4.76 
لیلا سعدایی 47 47  2.84 
راحله شیری 56  56  3.33 
فائزه گوکانی 45  45  2.73 
پروانه السادات جاریانی 85  109   

نمرات میان ترم ریاضی عمومی 2 رشته مهندسی کشاورزی و نمرات کلاسی و 6 نمره آنها در جدول بالا آورده شده است و کسانی که از آنها نامی برده نشده، در کلاس هیچ گونه فعالیت مؤثر نداشته اند و بنابراین نمره صفر دریافت کرده اند.

همان گونه که انتظار میرفت نمرات در سطح بسیار پایینی قرار دارد که البته با توجه به بی تفاوتی دانشجویان چندان جای تعجب نیست. بیشتر دانشجویان فقط با اتکا به نمره میان ترم توانسته اند قسمتی از 6 نمره را دریافت کنند که چندان مقبول نیست. به خاطر کمک به دانشجویان و با توجه به این نکته که هیچ یک از دانشجویان نتوانسته بود بیش از 60 درصد امتیاز کل را دریافت کند، نمرات از 6 داده شد که البته نباید این کار انجام میشد!!!

با این حال دانشجویان محترم تا روز 12 دی ماه فرصت دارند به نمرات میان ترم و 6 نمره نهایی خود اعتراض کنند. از همه دانشجویان خواسته میشود در صورت امکان دوستان خود را نیز باخبر کنند.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی