تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمره میان ترم جبرخطی - رشته ریاضی کاربردی واحد حسن آباد

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمره میان ترم جبرخطی - رشته ریاضی کاربردی واحد حسن آباد

یکشنبه 1 آذر 1388   06:38 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

نام

نام خانوادگی

س1

س2

س3

نمره کل

درصد از کل نمره

نسرین

حضرتی

0

0

0

0

0.00

عاطفه 

علی پور

18

0

4

22

32.12

راضیه

پروین

19.5

0

5

24.5

35.77

آرزو

رباط جزی

15

0

0

15

21.90

سمیه

کربلایی حسن

23.5

0

5

28.5

41.61

میانگین دریافتی

15.20

0.00

2.80

18.00

26.28

امتحان میان ترم جبر خطی 68.5 امتیاز داشت که به ترتیب سؤال اول 32.5، سؤال دوم 20 و سؤال سوم 16 امتیاز را به خود اختصاص داده بودند. متأسفانه هم عدم شرکت بسیاری از دانشجویان و هم دریافتی کم افراد شرکت کننده نشان از عدم آمادگی دانشجویان برای قبولی در این درس دارد که امید است در ایام باقی مانده از این دوره تحصیلی این عدم از بین برود!

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی