تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمرات میان ترم منطق ریاضی - رشته علوم کامپیوتر واحد حسن آباد

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمرات میان ترم منطق ریاضی - رشته علوم کامپیوتر واحد حسن آباد

یکشنبه 1 آذر 1388   05:53 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

نام

نام خانوادگی

س1

س2

نمره میان ترم

درصد ازکل نمره

رقیه

افشاری

20

10

30

69.77

فریده 

امینی کلهر

0

0

0

0.00

مینا

ایپک چیان

7

10

17

39.53

مریم

جلالیان

12

0

12

27.91

محبوبه

صوفی منش

0

10

10

23.26

مریم

طحانی

0

0

0

0.00

مهری

لشکری

0

0

0

0.00

منیر

محمدی

6

2.5

8.5

19.77

مونا 

مظهری

20

10

30

69.77

اعظم 

نوری زاده

0

10

10

23.26

میانگین دریافتی

6.5

5.25

11.75

27.33

امتحان میان ترم 43 امتیاز داشت که به ترتیب سؤال اول 26 امتیاز و سؤال دوم 17 امتیاز را به خود اختصاص داد.

به طور کلی درس منطق ریاضی برای دانشجویان علوم کامپیوتر بسیار دشوار است چه از نظر فهم مطلب و چه از نظر ارائه آن. دلیل این امر هم آن است که این دانشجویان که بیشتر رویکردی کاربردی در دیگر دروس خود دارند به ناگاه با درسی بسیار محض مواجه می شوند. کتاب معرفی شده نیز به این مسئله دامن می زند زیرا بر خلاف بسیاری از کتب منطق ریاضی که رویکرد کابردی در آنها غالب است، در کتاب معرفی شده برای رشته علوم کامپیوتر رویکرد کتاب بسیار محض گونه است. به همین دلیل دانشجویان قادر به اثبات مطالب کتاب نیستند که بسی جای تأسف است.

در مورد امتحان میان ترم چند نکته قابل بیان است، نخست آنکه دانشجویان در سؤال یک که نیاز به استفاده از چندین قضیه و تمرین کتاب داشت به مراتب موفق تر از سؤال دوم که به اثبات نیاز داشت بودند. ولی با کمال تعجب هیچ یک از دانشجویان رشته علوم کامپیوتر که بیش از 4 ترم در دانشگاه حضور داشته و دروسی مانند ریاضی عمومی یک و دو را با موفقیت! پشت سر گذاشته اند نمی دانستند که چگونه باید بیشینه یک تابع را بیابند!!!

در مورد سؤال دوم که بر اثر سهل انگاری  نگارنده قسمتی از سؤال اشتباه بود در نهایت شگفتی مشاهده کردیم که تمامی دانشجویان بدون کوچکترین اعتراضی مسئله را اثبات کرده بودند!!!


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی