تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمرات میان ترم ریاضی 1 - مهندسی نرم افزار - واحد تهران مرکز

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمرات میان ترم ریاضی 1 - مهندسی نرم افزار - واحد تهران مرکز

دوشنبه 18 آبان 1388   10:33 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

نام 

نام خانوادگی

س1

س2

س3

امتیاز کل

زهرا

حسنخانی

0

41

0

41

سمیه

سیاحت مرادی

4

40

3

47

اعظم

شادمان

0

30

0

30

فهیمه

فصیحی

30

41

10

81

مریم

گلزار

9

41

3

53

رضا

محمد خان شم زادی

9

41

3

53

سحر

مختاری

0

41

3

44

سیده سارا

معرفت

11

0

0

11

خدیجه

معلافر

0

0

5

5

شهلا

مهری زاده

17

41

8

66

صدیقه

موسوی باغ گندمی

0

0

0

0

رقیه السادات

هاشمیان

0

21

0

21

موعود

هفت لنگ

0

40

0

40

میانگین

6.15

29.00

2.69

37.85

امتحان میان ترم ریاضی 1 از 102 امتیاز بوده است که سؤال ها به ترتیب 42، 41 و 19 امتیاز داشته اند. سؤالات بسیار ساده طرح شده بود ولی متأسفانه نتیجه خوبی به همراه نداشت.

 تقریبا همه دانشجویان از رسم تابع سینوس یا کسینوس به صورت قطبی عاجز بودند در حالی که این سؤال عینا در کتاب به صورت مثال وجود دارد.به جز یک نفر هیچ یک از دانشجویان حتی مشتق تابع جزء صحیح را هم بلد نبود که مایه تأسف و تأثر است.

 به نظر دانشجویان باید تلاش بیشتری را برای قبولی در امتحان پایان ترم به کار گیرند زیرا این نمرات به هیچ عنوان دلم گرم کننده نیست .


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی