تبلیغات
حقیقت ریاضی - نمرات میان ترم ریاضی 1 - مهندسی نرم افزار - واحد تهران مرکز

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نمرات میان ترم ریاضی 1 - مهندسی نرم افزار - واحد تهران مرکز

یکشنبه 17 آبان 1388   06:25 ق.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

نام

نام خانوادگی

س1

س2

س3

س4

نمره کل

مینا

شعبانی

15

8

0

0

23

مهدیه

شهرابی فراهانی

5

41

0

0

46

ملیحه 

صدیقی

0

0

0

0

0

لاله

فرزانه زیده سرایی

15

28

0

0

43

حمیده

قلعه نویی

10

35

40

0

85

حمید 

کریمی

29

41

0

0

70

مهدی 

کریمی

15

41

0

0

56

نشیف

کریمی دوستان

0

0

0

0

0

براتعلی

مؤمن

0

0

0

3

3

هوشنگ

مدیر شهلا

18

29

0

0

47

محمد

مصطفی وکیل زاده

15

41

0

3

59

سمانه

مصلح آرانی

27

41

0

0

68

مینا

معین فر

18

35

0

0

53

سید رسول

هاشمی

5

12

0

3

20

حمید

هورفر

50

41

0

11

102

امتحان میان ترم از 102 امتیاز محاسبه شده است، سؤال اول 50 امتیاز، سؤال دوم 41 امتیاز، سؤال چهارم 11 امتیاز داشته است. سؤال سوم نیز 40 امتیاز برای پاسخ دهنده به ارمغان می آورد.

این امتحان که به صورت کتاب باز برگزار شده دارای ویژگی هایی است که در زیر به آن اشاره می شود:

1- بعضی از افراد حتی از روی کتاب نیز قادر به نوشتن فرمول ها نبوده اند.

2- به جز آقای هورفر هیچ یک از دانشجویان نمی دانند چگونه باید یک کسر را مساوی صفر قرار داد.

3- در حالی که دقایقی قبل از امتحان سؤالی مشابه سؤال دوم حل شده بود، فقط 6 نفر توانستند به طور کامل به این سؤال پاسخ دهند.

4- فقط یک نفر در کتاب مثال مربوط به سؤال 3 را دیده و درک کرده بود و باقی دانشجویان فکر میکردند که اگر در نقطه ای تقعر یک منحنی تغییر کند آن نقطه نقطه عطف است.

5- به جز آقای هورفر هیچ یک از دانشجویان نتوانستند درک کنند که منظور سؤال 4 مشتق x نسب به y بود نه مشتق y نسبت به x.

6- میانگین دریافتی دانشجویان از سؤال اول 14.8، از سؤال دوم 26.2 و از سؤال چهارم 1.3  و در کل 45 امتیاز است که نشان دهنده سطرح پایین کلاس می باشد.

7- در سؤال اول فقط سه نفر از دانشجویان می دانستند که در محاسبه تقارن بعد از قرار دادن فرمول هاباید محساباتی هم انجام شود و با نگاه کردن به فرمول های جا گذاری شده کسی نمیتواند بفهمد آیا تقارن موجود هست یا نه؟!!! البته بعضی از دانشجویان حتی اشاره نکردند که این جاگذاری فرمول برای یافتن کدام تقارن است!!!


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی