تبلیغات
حقیقت ریاضی - پیش به سوی تعامل بیشتر دانشجو و استاد!!!

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

پیش به سوی تعامل بیشتر دانشجو و استاد!!!

پنجشنبه 7 خرداد 1388   09:34 ب.ظ


نوع مطلب : نقد و بررسی ،

در راستای تعامل بیشتر میان دانشجویان عزیز و اساتید محترم، دانشگاه پیام نور طی یک نامه رسمی که در سایت این دانشگاه منتشر شده است از این پس از مدرسین محترم خواسته است که در طول ترم به روشهای گوناگون و در تعامل با دانشجویان 6 نمره از بیست نمره پایان ترم را محاسبه و به دانشگاه اعلام کنند که این نمره بدون در نظر گرفتن این که آیا دانشجو موفق به کسب نمره قبولی از درس مورد نظر شده است یا نه، به آنها داده میشود و اگر دانشجویی به هر دلیل کار کلاسی نداشت نمره او مانند سابق در ده هفتم ضرب میشود.

این کار به واقع کار درستی است و امیداورم که مایه خیر شود و نه این که دستمایه ای برای قبولی دانشجویانی که به هر طریق سعی میکنند از راهی غیر از تلاش و کوشش و درس خواندن نمره قبولی را دریافت کنند.

این قانون بیش از آن که کار جدیدی در سیستم آموزشی دانشگاه پیام نور باشد در حقیقت قانونی کردن کاری است که از قبل هم به طور مخفی و محدود انجام میشد. ولی بیم آن وجود دارد که این قانون در حقیقت اتوبانی باز کند که همه افرادی که در سالهای گذشته پشت امتحانات پایان ترم مانده بودند و اساتید هم به بهانه در دست نداشتن این 6 نمره از دادن نمره به این قسمت از دانشجویان جلوگیری می کردند با افزایش فشارهای خود به مدرسان محترم آنها را به نوعی مجبور به دادن نمره کنند.

همچنین دادن رشوه به مدرسان که در سالهای گذشته به انواع گوناگون انجام میشد ( بیش از 5 بار مستقیما به خود من به عنوان یک مدرس پیشنهاد رشوه داده شده است ) اکنون به انگیزه های بیشتر انجام خواهد شد که قشر بیشتری از مدرسین محترم را با این پدیده شوم درگیر خواهد کرد.

در این جا به نظر میرسد که وظیفه مدرسان و دانشجویان بیش از پیش سنگین خواهد شد، از یک سو باید جلوی این وسوسه را گرفت که میتوان با اعمال این 6 نمره بخشی از خواسته های خود را تأمین کرد و از طرفی نیز باید سعی شود عادلانه در حق دیگران قضاوت کرد و به ناحق نمره به دیگران نداد و نمره از دیگران نخواست که در این صورت هر دو گروه مقصرند.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی