تبلیغات
حقیقت ریاضی - کلاس های اضافه و جبرانی

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

کلاس های اضافه و جبرانی

چهارشنبه 26 فروردین 1388   11:15 ق.ظ

زمان کلاس های اضافه و جبرانی به شرح زیر می باشد:

مبانی ریاضی 5/3/88 - از ساعت 13 الی 16

منطق ریاضی 5/3/88 - از ساعت 8:30 الی 12

ریاضی 2 (رشته فیزیک) 4/3/88 - از ساعت 13 الی 16

ریاضی 2 (رشته علوم کامپیوتر) 4/3/88 - از ساعت 8:30 الی 12

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی