تبلیغات
حقیقت ریاضی - برگه های اعتراض

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

برگه های اعتراض

دوشنبه 17 فروردین 1388   10:12 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

بعد از بررسی 23 برگه اعتراض که امروز به اینجانب تحویل داده شد، فقط نمره تشریحی خانم هانیه موسی خانی در درس منطق ریاضی از 4.5 به 5.36 افزایش یافت. بقیه اعتراض ها وارد تشخیص داده نشده است. امیدوارم در سال جدید دانشجویان محترم در تمامی مراحل زندگی موفق و کامروا باشند.


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی