تبلیغات
حقیقت ریاضی - برنامه کلاسی ترم دوم 87 - 88

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

برنامه کلاسی ترم دوم 87 - 88

دوشنبه 12 اسفند 1387   09:27 ب.ظ


نوع مطلب : برنامه کلاسهای اینجانب ،

 مبانی ریاضی

منطق 

ریاضی2 رشته فیزیک 

ریاضی 2 رشته کامپیوتر 

 12/5 ص

  12/5 ع

 12/13 ص

 12/13 ع

 12/12 ع

 12/12 ص

 12/20 ع

 12/20 ص

 12/19 ص

 12/19 ع

 1/18 ص

 1/18 ع

 12/26 ع

 12/26 ص

 1/25 ع

 1/25 ص

 1/17 ص

 1/17 ع

 2/1 ص

 2/1 ع

 1/24 ص

 1/24 ع

 2/8 ع

 2/8 ص

 1/31 ع

 1/31 ص

 2/15 ص

 2/15 ع

 2/7 ص

 2/7 ع

 2/22 ع

 2/22 ص

 2/14 ع

 2/14 ص

 2/29 ص

 2/29 ع

 2/21 ص

 2/21 ع

 

 

دانشجویان محترم در صورت هر گونه تغییر برنامه فوق، تغییرات در این وبلاگ نمایش داده خواهد شد. بدیهی است که در کلاس مربوطه این تغییرات به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی