تبلیغات
حقیقت ریاضی - جبر1 (ریاضی کابردی)

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

جبر1 (ریاضی کابردی)

شنبه 19 بهمن 1387   05:33 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام

نام خانوادگی 

نمره تشریحی از 10 

 وجیهه

ابراهیمی 

 2.31

 سید امیر

اولیائیان 

 6.31

مینا 

ایپک چیان 

4.06

 نسرین

ایلداری 

8.04

مینا 

باقری (بالاترین نمره کلاس)

10

نرگس 

حیدری 

7.07

آزاده 

رباط جزی 

2.05

سید عاطفه 

سید حسینی

9.8

مینا 

فرجی 

8.45

 هانیه

موسی خانی 

3.82

از همه دانشجویان به خاطر تأخیر در اعلام نمرات جبر پوزش می طلبم. برگه های جبر بسیار با تأخیر به دست من رسیده است. از بعضی از دانشجویان انتظار بیش از این داشتم ولی در کل از نمرات راضی هستم. در این جا از خانم ها ماهرخ شکیبا، فرجی ، باقری و حسینی که با سؤالات و تحلیل های خود به غنای کلاس افزودند بسیار سپاسگزارم.

سؤالات بسیار ساده بود. سؤال اول قضیه مهم لاگرانژ بود که در کلاس به طور کامل اثبات شده بود. سؤال دوم یک ضرب جایگشت ها بود که چه از سمت چپ و چه از سمت راست ضرب را انجام میدادید نمره به شما تعلق می گرفت. سؤال پنجم نیز در کلاس به طور کامل حل شده بود.

 

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی