تبلیغات
حقیقت ریاضی - ریاضی 2 - رشته اقتصاد

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

ریاضی 2 - رشته اقتصاد

جمعه 18 بهمن 1387   01:36 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام نام خانوادگی  نمره تشریحی از 10 نمره 
 عطیه مختار جوزانی   5.5
 ساناز محمودی مرجانیان   2.41
 مریم حمامیان رهقی   5.53
 شهرزاد قولتوقیان   0.4
 ستاره نوائیان   0.63
 زهرا السادات پورحسینی   7.29 

دانشجویان فوق تا پایان مهلت قانونی آموزش دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد می تواند هم از طریق آموزش و هم از طریق این وبلاگ به نمرات خود اعتراض کنند.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی