تبلیغات
حقیقت ریاضی - ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (مدیریت بازرگانی)

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (مدیریت بازرگانی)

جمعه 18 بهمن 1387   12:28 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام

نام خانوادگی 

نمره تشریحی از 10 نمره 

 مازیار

عظیم زاده ایرانی 

4.17 

 الهام

شهیدی رندی 

 پیمان

محمد جعفر 

7.19 

 رامین

ایران پور نودهی 

3.69 

 سید حامد

کاظمی میخکشانی

2.04 

 علیرضا

مهری 

3.15 

 سمیه

فیض 

0.12 

دانشجویان فوق تا پایان مهلت قانونی آموزش دانشگاه پیام نور واحد حسن آباد می توانند از طریق این وبلاگ و یا آموزش به نمرات خود اعتراض کنند.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی