تبلیغات
حقیقت ریاضی - ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (مرکز دانشستان - خودخوان)

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (مرکز دانشستان - خودخوان)

چهارشنبه 9 بهمن 1387   09:18 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام

نام خانوادگی 

نمره تشریحی از 10 

 احسان الله

حقی 

2.11 

 محمد رضا

خسرو روش 

1.3 

 محمد رضا

اقبالی 

2.94 

 یاسر

غیبی 

1.87 

 علیرضا

زمرد 

1.39 

 علیرضا

شادپور 

0.47 

 محمد قاسم

رضایی 

 آرمان

شایگان راد 

0.08 

 کتایون

مقراضیان 

0.85 

 منا

آذرنیا 

0.15 

 علیرضا

عسگری 

0.64 

 مریم

آران 

0.7 

دانشجویان محترمی که نام آنها در جدول فوق قرار دارد فقط تا تاریخ 12 بهمن فرصت اعتراض دارند.

 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی