تبلیغات
حقیقت ریاضی - اواریست گالوا

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

اواریست گالوا

پنجشنبه 14 دی 1391   09:53 ق.ظ


نوع مطلب : معرفی ،

نام کتاب: اواریست گالوا

نویسنده: لئوپولداینفلد

مترجم: پرویز شهریاری

کتاب اواریست گالوا به قلم لئوپلد اینفلد به شرح زندگی کوتاه اواریست گالوا، بنیانگذار جبر مدرن، می پردازد که گرچه به صورتی هنری بیان شده است ولی نویسنده تأکید دارد به خود اجازه نداده است ردیف حقایق را تغییر دهد و صرفا حقیقت و خیال را در هم آمیخته است تا شرح زندگی اواریست گالوا را پیوستگی و تداوم دهد. ازاین نظر کتاب سعی کرده است به حقایق زندگی گالوا پایبند بماند و این شرح را از منابع موثق همچون منابع کتابخانه کنگره آمریکا و مجموعه ویلیام مارشال بولیت، گردآوری کرده است.

بهر سو کتاب بسیار خوب تألیف و ترجمه شده و بیش از آنکه به شرح زندگی علمی گالوا بپردازد شرح وقایع انقلاب فرانسه و نقش گالوا در آن است. از این باب شاید برای خواننده نا آشنا به تاریخ ریاضیات جالب باشد که بداند ریاضیدانان همواره سری در کاغذ و فرمولهای ریاضی نداشته و امور به جاری کشورهای خود نیز دخالت داشته اند. مؤلف با استفاده شرح وقایع دادگاه ها و صورت جلساتی که گالوا به عنوان متهم در دادگاه حاضر و از خود دفاع کرده است به خوبی روح آزادی خواهی گالوا را به تصویر میکشد.

کتاب در حین بیان ماجرای زندگی گالوا، گاهی نیز به قسمتهای کوتاهی از زندگی ریاضیدانان معاصر او نیز نگاهی می افکند و سعی کرده است پیوستگی مطلب را از دست ندهد.

به همه ریاضی خوانان جوان خواندن این کتاب که توسط نشر بردار چاپ شده است توصیه می گردد.


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی