تبلیغات
حقیقت ریاضی - ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (قسمت سوم)

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

ریاضی 1- رشته فناوری اطلاعات (قسمت سوم)

دوشنبه 7 بهمن 1387   04:35 ب.ظ


نوع مطلب : نمرات دانشجویان ،

 نام

نام خانوادگی 

نمره تشریحی از 10 

 مهر کریم

 مسیحی 

7.81 

 نرگس

مشرقی کاشانی 

 محمد

مصطفی 

4.18 

 فاطمه

مغفوریان 

1.21 

 رضا

مقصودلو 

2.32 

 جواد

ملاحسنی 

0.97 

 فرنوش

منافی 

 بهاره

منتهی سنگری 

 1.82

 عباس

منصوری 

0.32 

 ستاره

مهاجری خامنه 

2.07 

 محمد

مهدوی 

1.65 

 زهرا

مهدی 

1.44 

 سارا

موحدی 

2.11 

 علی حسین

موحدی 

 سید مجید

موسوی 

0.78 

 وحید

موسوی نیا 

 3.76

 حمیده

میردلی 

2.17 

 مریم السادات

میرزا بابایی 

4.32 

 هاجر

میرزایی 

4.59

 داوود

میرزایی 

0.57 

 مصطفی

 میرشریفی

 0.39

 ابوالقاسم

نادعلی 

0.67 

 ندی السادات

ناصری سیدی نوع دوست 

1.23 

 علیرضا

ناطقی 

0.64 

 سحر

ناظری (بالاترین نمره کلاس) 

 10

 شبنم

ناظوری مهد آبادی 

0.32 

 دلارام

نایب 

1.7 

 سید حسن

نبوی 

0.56 

 حسین

نجاری 

0.67 

 سعید

نجف زاده 

0.83 


نوشته شده توسط : محمد روحی کریمی