تبلیغات
حقیقت ریاضی - درباره محمد روحی کریمی

بهار می آید تا بگوید اگر نمی توان همیشه سبز ماند، میشود دوباره سبز شد.

محمد روحی کریمی

جستجو

 

نام و نام خانوادگی: محمد روحی کریمی

تاریخ تولد: 20/4/1359

تحصیلات و محل تحصیل:

 عنوان مدرک

 رشته تحصیلی

 محل تحصیل

 دیپلم ریاضی  دبیرستان نمونه شهید مطهری 
 پیش دانشگاهی ریاضی  پیش دانشگاهی شهید رجایی 
 کارشناسی ریاضی محض  دانشگاه اصفهان 
 کارشناسی ارشد ریاضی محض (نظریه گروه های متناهی)  دانشگاه اصفهان 

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط (چکیده پایان نامه)

مقاله، طرح و پروژه های پژوهشی:

1- نگاشت های کامل و موضوعات مرتبط، مجله علمی، پژوهشی دانشگاه اصفهان (این مقاله در هفته پژوهش به صورت پوستر ارائه شده است)

2- آشنایی با اسب های تراوای جدید، ماهنامه تخصصی وب، شماره 121، تیرماه 1389(این مقاله با همکاری خانم آیدا پوریا نسب ترجمه شده است)

3- طرح مطالعات اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه امام خمینی، کارشناس اقتصادی

4- طرح مطالعات اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد همدان، کارشناس اقتصادی

5- مطالعات طرح جامع و تفضیلی محمد شهر، کارشناس اقتصادی

6- مطالعات اقتصادی بخش مسکن در طرح نوسازی محله استخر تهران، کارشناس اقتصادی

فعالیت های اجرایی:

1- کارمند قسمت PM در  کارخانه ویتانا

2- کارمند مرکز CIMA

3- دبیر سمینار سال جهانی ریاضیات در دانشگاه اصفهان، واحد گلپایگان و خوانسار

4- عضو شورای مرکزی انجمن علمی ریاضی دانشگاه اصفهان

5- دبیر سیاسی انجمن فرهنگی، هنری و سیاسی نگار در دانشگاه اصفهان

فعالیت های آموزشی:

- مدرس حل تمرین جبر 2 رشته ریاضی محض و ریاضی عمومی 1 رشته مهندسی شیمی در دانشگاه اصفهان

- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز حسن آباد در دروس

1- ریاضی عمومی 1: مدیریت، حسابداری، اقتصادی نظری، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی کامپیوتر

2- ریاضی عمومی 2: مدیریت، حسابداری، اقتصادی نظری، مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی کامپیوتر، مهندسی صنایع

3- جبر خطی: ریاضی کاربردی

4- مبانی ریاضیات: ریاضی کاربردی

5- منطق ریاضی: ریاضی کاربردی، علوم کامپیوتر

6- جبر 1: ریاضی کاربردی

- مدرس دانشگاه پیام نور مرکز تهران

1- ریاضی عمومی 1: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی کامپیوتر

2- گسسته: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندسی کامپیوتر

3- منطق ریاضی: علوم کامپیوتر

- تدریس خصوصی دروس دبیرستان با همکاری موسسه بهان تهران و ادیبان اصفهان

- تدرس سیستم عامل Windows به صورت مقدماتی و پیشرفته در مؤسسه پنج قاره تهران

نرم افزار:

1- آشنایی با سیستم عامل Windows،

2- آشنایی با نرم افزار Office 2007، شامل Word، Excel، Power Piont،Access

3- آشنایی با نرم افزار Maple 13

4- آشنایی با نرم افزار GAP

5- آشنایی با نرم افزار FarsiTex